ŞARTLAR VE KOŞULLAR VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Deutsche Edelsteinhaus DEH GmbH

I. Genel Şartlar ve Koşullar

1. Temel hükümler

1.1. Bizimle imzaladığınız renkli değerli taşların satın alınmasına ilişkin sözleşmeler için aşağıdaki şartlar ve koşullar geçerlidir (Deutsches Edelsteinhaus DEH GmbH, Im Alpenblick 30/2, 88239 Wangen im Allgäu).

1.2. Sunduğumuz hizmetler hem tüketicilere hem de girişimcilere yöneliktir. Aşağıdaki düzenlemeler anlamında tüketici, ağırlıklı olarak ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerine atfedilemeyen amaçlarla yasal bir işlem gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişidir. Ona göre girişimci § 14 paragraf. 1 BGB, yasal bir işlemi tamamlarken bağımsız mesleki veya ticari faaliyetlerini yürüten herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya hukuki ehliyete sahip bir ortaklıktır.

1.3. Aksi kararlaştırılmadıkça, kullanmış olabileceğiniz herhangi bir şart ve koşulun eklenmesine itiraz edilir.

2. Sözleşmenin Konusu/Sözleşmenin Akdi

2.1. Sözleşmenin konusu yatırım amaçlı değerli taşların satışıdır. En az istediğiniz değere göre renkli değerli taşları seçebilirsiniz. 15.000 € dahil. Satın alma satış vergisi. Bireysel renkli değerli taşların seçimi tarafımızdan yapılır ve bireysel durumlarda sizinle tartışılır. Bir yandan, sizin için seçtiğimiz yatırım renkli değerli taşların doğası hakkında harici, uluslararası kabul görmüş bir test laboratuvarı (örneğin Idar-Oberstein’da DSEF, Lucerne’de Gübelin Gem Lab Ltd, Basel’de SSEF) tarafından bir gemolojik rapor hazırlanır. . Öte yandan, sizin için seçtiğimiz yatırım renkli değerli taşların değeri konusunda dışarıdan mahkeme yeminli bir IHK uzmanı tarafından bir bilirkişi raporu hazırlanacaktır.

2.2. Satın aldığınız yatırım rengindeki değerli taşları gümrüksüz bir depoda saklama seçeneğiniz vardır. Bunun için ayrı koşullar geçerlidir.

2.3. Ayrıca satın alma bedelinin ödenmesine ilişkin bir emanet sözleşmesi seçme seçeneğiniz de vardır. Bu, dış mütevelli heyetine yatırdığınız satın alma fiyatının %35’i kadar bir depozito ve %65’lik nihai ödemeyi ancak yatırım renkli değerli taşlar size başarılı bir şekilde teslim edildikten sonra aldığımız anlamına gelir. Bunun için ayrı koşullar geçerlidir.

2.4. Bizimle ücretsiz, bağlayıcı olmayan bir telefon görüşmesi ayarlayabilirsiniz.

2.5. Daha sonra size e-postayla bağlayıcı olmayan bir teklif göndereceğiz. Daha sonra bize metin biçiminde (örneğin e-posta yoluyla) bağlayıcı bir teklifte bulunabilirsiniz.

2.6. Teklifin alınmasından itibaren 5 iş günü içerisinde teklifinizi kabul etme hakkına sahibiz. Teklif e-posta ile kabul edilir.

2.7. Sözleşmenin imzalanmasının işlenmesi ve bununla bağlantılı olarak gerekli tüm bilgilerin iletilmesi kısmen e-posta yoluyla otomatikleştirilmiştir. Bu nedenle sağladığınız e-posta adresinin doğru olduğundan, e-postaların alınmasının teknik olarak sağlandığından ve özellikle SPAM filtreleri tarafından engellenmediğinden emin olmalısınız.

3. Fiyatlar ve ödeme koşulları

3.1. Bireysel ödeme yöntemleri için aksi belirtilmediği sürece, ödeme talepleri

imzalanan sözleşmeden derhal ödenmesi gerekmektedir.

3.2. Gerçek satın alma fiyatı, sipariş hacminin %10’una kadar değişebilir.

Ekspertizde belirlenen fiyatlar. Ekspertiz tarafından belirlenen değerin (=satın alma fiyatı) sipariş hacminin altında olması durumunda, ödenen fazla tutarı alıcının hesabına iade ederiz. Ekspertiz tarafından belirlenen değerin (satın alma fiyatı) sipariş hacminden yüksek olması durumunda, alıcıya aradaki fark için bir fatura gönderilecek ve bunu bir hafta içerisinde DEH hesabına aktarması gerekmektedir. Emanet işlemi durumunda, alıcının ödemesi yalnızca harici emanet acentesine yapılmalıdır.

4. Mülkiyetin muhafaza edilmesi

Mallar, ödemenin tamamı yapılana kadar bizim mülkiyetimizde kalır. Ödemenizi 10 günden fazla geciktirdiyseniz sözleşmeden cayma ve malın iadesini talep etme hakkımız vardır.

5. Cayma hakkı

Yatırım renkli değerli taşların satın alınmasına ilişkin sözleşme iptal edilemez. Renkli değerli taşların fiyatı, üzerinde hiçbir etkimizin olmadığı ve iptal süresi içinde meydana gelebilecek dalgalanmalara tabidir. Bölüm 312g Para. 2 No. 8 BGB bu tür mallarda cayma hakkı bulunmamaktadır.

6. Garanti

6.1. Kusurlara ilişkin yasal sorumluluk hakları geçerlidir.

6.2. Girişimci iseniz yasal düzenlemeler geçerlidir

Garanti düzenlemeleri:

a) Kusur durumunda, kendi takdirimize bağlı olarak onarım veya onarım yoluyla garanti vereceğiz

Sonraki teslimat. Kusurun giderilememesi durumunda ya fiyatta indirim talep edebilir ya da sözleşmeden çekilebilirsiniz. Öğenin niteliği veya kusur veya diğer koşullar aksini göstermediği sürece, başarısız ikinci denemeden sonra kusurların giderilmesinin başarısız olduğu kabul edilir. Onarım durumunda, teslimatın malların kullanım amacına uygun olmaması halinde, malların ifa yeri dışında bir yere taşınmasından kaynaklanan artan maliyetleri karşılamak zorunda değiliz.

b) Garanti süresi malın tesliminden itibaren bir yıldır. Son teslim tarihinin kısaltılması aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

– cana, bedene veya sağlığa yönelik yaralanmalardan kaynaklanan ve bize atfedilebilecek kusurlu zararlar ve kasıtlı veya ağır ihmal nedeniyle ortaya çıkan diğer zararlar için;

– kusuru sahtekarlıkla gizlemişsek veya ürünün kalitesine ilişkin bir garanti üstlenmişsek;

– kusur haklarıyla bağlantılı olarak bize karşı hukuki rücu iddialarınız olması durumunda.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

7.1. Kasıt ve ağır ihmalden sorumluyuz. Ayrıca, yerine getirilmesi sözleşmenin düzgün bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan, ihlali sözleşmenin amacına ulaşmasını tehlikeye sokan ve bir müşteri olarak uyulacağına düzenli olarak güvenebileceğiniz yükümlülüklerin ihmalkar ihlalinden de sorumluyuz. . Ancak ikinci durumda, yalnızca öngörülebilir, sözleşmeye özgü hasarlardan sorumluyuz. Önceki cümlelerde belirtilenler dışındaki yükümlülüklerin hafif ihmalkar ihlallerinden sorumlu değiliz.

7.2. Yukarıdaki sorumluluk istisnaları, cana, vücuda veya sağlığa zarar gelmesi durumunda geçerli değildir. Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki sorumluluk etkilenmez.

8. Hukuk seçimi, ifa yeri, yargı yeri

8.1. Alman hukuku geçerlidir. Tüketiciler açısından bu hukuk seçimi, yalnızca tüketicinin mutad meskeninin bulunduğu ülkenin hukukunun emredici hükümleri tarafından sağlanan korumanın geri alınmaması (lehtelik ilkesi) ölçüsünde geçerlidir.

8.2. Bizimle olan iş ilişkilerinden doğan tüm hizmetlerin ifa yeri ve yargı yeri, tüketici değil tacir, kamu hukuku kapsamındaki tüzel kişi veya kamu hukuku kapsamında özel fon olmanız koşuluyla kayıtlı ofisimizdir. Aynı durum, Almanya’da veya AB’de genel bir yargı yerinizin bulunmaması veya davanın açıldığı tarihte ikamet yerinizin veya mutat ikamet yerinizin bilinmemesi durumunda da geçerlidir. Başka bir yasal yargı yerindeki mahkemeye itiraz etme hakkı bundan etkilenmez.

8.3. BM Uluslararası Mal Satışına İlişkin Sözleşmelere İlişkin Konvansiyonun hükümleri açıkça uygulanmaz.

II.Müşteri bilgileri

1. Satıcının kimliği

ALMAN EDELSTEINHAUS DEH GmbH

Alpenblick 30/2’de

88239 Wangen im Allgäu

E-posta: info@deutsches-edelsteinhaus.com

Telefon: +49(0)7528 / 916986 – 0

Alternatif uyuşmazlık çözümü:

Avrupa Komisyonu, https://ec.europa.eu/odr adresinde mevcut olan mahkeme dışı çevrimiçi anlaşmazlık çözümü (OS platformu) için bir platform sunmaktadır.

2. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin bilgiler

Sözleşmenin imzalanmasına yönelik teknik adımlar, sözleşmenin imzalanması ve düzeltme seçenekleri “2. Genel Hüküm ve Koşullarımızın (Bölüm I.) Sözleşme konusu/sözleşmenin yapılması”.

3. Sözleşme dili, sözleşme metni saklama

3.1. Sözleşme dili Almancadır.

3.2. Bunlar da dahil olmak üzere sipariş edilen malların ayrıntılarını içeren sözleşme hükümleri

Sözleşme teklifinin kabul edilmesi veya bunun bildirilmesi üzerine, yazdırabileceğiniz veya elektronik olarak kaydedebileceğiniz genel şartlar ve koşullar size e-posta yoluyla gönderilecektir. Sözleşme hükümlerini saklamayız.

4. Mal veya hizmetlerin temel özellikleri

Ürünlerin temel özellikleri için lütfen teklifimizin bir parçası olarak ürün açıklamasına bakın.

5. Fiyatlar ve ödeme yöntemleri

5.1. Verdiğimiz fiyatlar vergiler dahil nihai fiyatlardır. Nakliye masrafları ve oluşan diğer masraflar teklifte ayrı olarak gösterilecektir.

5.2. Teslimatın bir AB üye ülkesine yapılması ancak ödemenin Avrupa Birliği dışında yapılması durumunda, para transferinde ortaya çıkan her türlü masraf (kredi kuruluşlarından transfer veya döviz kuru ücretleri) tarafınızca karşılanmalıdır.

5.3. Kullanabileceğiniz ödeme yöntemleri ilgili teklifte gösterilmektedir.

6. Teslimat koşulları

6.1. Sizinle yapılan anlaşmalara uygun olarak malları teslim ediyoruz. Ortaya çıkan nakliye masrafları ilgili teklifte listelenir ve faturada ayrıca gösterilir.

6.2. Teslimat koşulları, teslimat tarihi ve mevcut teslimat kısıtlamaları ilgili teklifte bulunabilir.

6.3. Tüketici iseniz, nakliye sırasında satılan ürünün kazara kaybolması ve kazara bozulması riskinin, nakliyenin sigortalı veya sigortasız olmasına bakılmaksızın, ancak malın tarafınıza teslim edilmesiyle geçeceği kanunla düzenlenmiştir. Gönderiyi gerçekleştirmek üzere girişimci veya başka bir kişi tarafından belirtilmeyen bir nakliye şirketini bağımsız olarak görevlendirdiyseniz bu geçerli değildir.

6.4. Teslimatın Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapılması durumunda gümrük vergileri, vergiler veya para transfer ücretleri (kredi kuruluşlarından gelen transfer veya döviz kuru ücretleri) gibi sizin tarafınızdan karşılanması gereken, bizim sorumluluğumuzda olmayan ek masraflar ortaya çıkabilir.

7. Kusurlara ilişkin yasal sorumluluk hukuku

Kusurlara ilişkin sorumluluk, Genel Hüküm ve Koşullarımızdaki (Bölüm I) “Garanti” düzenlemesine dayanmaktadır.

Alman Değerli Taş Evi DEH GmbH

1 Temmuz 2021 itibarıyla